Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
951 (551) 2010-05-07 - 2010-05-13

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawne osoby, poszukujące pracy mogą wziąć udział w szkoleniu finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem: „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych". Przedsięwzięcie skierowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia (zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy), posiadających prawne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren woj. pomorskiego (tj. Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański, Puck, Wejherowo).
Celem projektu jest:
- zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
- zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresie kompetencji informatycznych (obsługa programów pakietu MS Office) a także z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości;
- nabycie odpowiedniego ukierunkowania zawodowego przy pomocy doradcy zawodowego;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez udział w warsztatach z asertywności.
Uczestnikom projektu zapewnioną mają m.in.: opiekę psychologa oraz doradcy zawodowego, stypendium szkoleniowe.
W Gdyni szkolenia odbywać się będą w trzech terminach 18- 31 maja 2010 r., 16 - 29 czerwca 2010 r. oraz 22 września - 5 października 2010 r.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, pocztową oraz osobiście w biurze projektu. Formularz można pobrać ze strony: www.noweumiejetnosci.pl lub otrzymać osobiście w Biuro Projektu ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk („Zieleniak").
Więcej informacji pod numerem tel. 58 305 60 41 lub e- mail: mariola.chabasinska@gwarancja.com.pl.