952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Internetowy sukces gdyńskich gimnazjalistów

Drużyna Gimnazjum nr 4 w Gdyni zajęła drugie miejsce w międzynarodowym konkursie drużynowym na tworzenie stron internetowych, który odbywał się pod nazwą Global Virtual Classroom w roku szkolnym 2009/2010. Konkurs zorganizował Give Something Back International Foundation (GSBI).
Wspólne budowanie stron internetowych umożliwia uczniom całego świata komunikowanie się poprzez integrowanie technologii komunikacyjno - informacyjnej z procesem nauczania. GVC ma na celu uczenie dzieci i młodzieży trzech umiejętności niezbędnych w XXI wieku: komunikacji międzykulturowej, współpracy oraz posługiwania się komputerem.
Uczniowie szkoły wraz z uczniami Littleton High School w Colorado, USA zbudowali stronę ‘People and Events that Changed the World'.
W konkursie wzięło udział około 1800 uczniów z 73 szkół 23 krajów całego świata. Gimnazjum nr 4 było jedyną szkołą, która reprezentowała nasz kraj w konkursie Global Virtual Classroom. Wyniki konkursu oraz zwycięska strona opublikowane są na http://virtualclassroom.org. 

ikona