952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Oferta dla biznesu

Rada Dzielnicy Cisowa oraz Rada Dzielnicy Chylonia zapraszają w dniu 12 czerwca 2010 r. wszystkie instytucje, firmy, podmioty gospodarcze a także osoby fizyczne do uczestnictwa /reklama, sprzedaż, usługi/ w imprezie pt. „Święto ulicy Chylońskiej" .
Impreza składa sie z dwóch elementów: Parady ul. Chylońską oraz festynu w Parku Kilońskim. Kontakt: e-mail: rada.cisowa@gdynia.pl, tel. 58 664 35 51, rada.chylonia@gdynia.pl, tel. 58 663 63 18, firma@musica.com.pl, tel. 604 120 872. 

ikona