952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Uwaga, sprzedawcy alkoholu!

W dniu 31 maja 2010 r. mija termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 r.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045. Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć do 31 maja 2010 r. w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do 16.00. 

ikona