953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

Jubileusz ośrodka

Jubileusz 30-lecia powstania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni, połączony z uroczystością nadania imienia prof. Haliny Borzyszkowskiej, prekursorki pedagogiki specjalnej na terenach północnej Polski, odbędzie się w dniach 26-27 maja br.
Oficjalne uroczystości z udziałem władz miejskich, przedstawicieli Kuratorium, dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i poza oświatowych i wielu przyjaciół szkoły odbędą się 26 maja br.
Drugi dzień obchodów będzie przebiegał pod patronatem Rodziców, którzy przygotowują wiosenną niespodziankę dla swoich dzieci i wszystkich pracowników Ośrodka. Zaplanowany jest również bal z udziałem absolwentów.
Halina Borzyszkowska to prekursorka szkolnictwa specjalnego na terenie północnej Polski. Całą swoją pracę naukową i praktykę zawodową poświęciła dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.sosw1.eu/ 

ikona