953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

KOMUNIKATY WYBORCZE

I. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania (do dnia 18.06.2010 r.) oraz przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców Miasta Gdyni (do dnia 10.06.2010 r.) odbywać się będzie w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni (parter) na stanowiskach 4 i 5 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 14.00.
II. Głosowanie przez pełnomocnika - dotyczy osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat oraz osób przed 75 rokiem życia, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Potwierdzenie woli ustanowienia pełnomocnika następować będzie w obecności urzędnika w miejscu wskazanym przez wyborcę we wniosku.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa lub ustanowiony przez niego pełnomocnik składa wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni do dnia 10.06.2010 r. przed pierwszą turą głosowania oraz do dnia 24.06.2010 r. przed drugą turą głosowania w pokoju nr 60 (półpiętro) Urzędu Miasta Gdyni. Do wniosku należy dołączyć: zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa, a w przypadku osób, które nie ukończą 75 lat w dniu wyborów dodatkowo-kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wniosek oraz formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa można pobrać na stronach internetowych: www.gdynia.pl (Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności i Meldunków, sprawy do załatwienia - Głosowanie przez pełnomocnika), w pokoju nr 60 Urzędu Miasta Gdyni lub w jednej z 22 rad dzielnic w Gdyni (adresy siedzib rad dzielnic oraz godziny w jakich pracują biura zamieszczamy poniżej). W uzasadnionych przypadkach, po zgłoszeniu telefonicznym, wniosek oraz formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa zostaną dostarczone osobie zainteresowanej przez pracownika urzędu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 60 lub pod nr telefonów 58 668 87 27 oraz 58 668 87 28.
Rada Dzielnicy Babie Doły - ul. Zielona 53, godziny pracy: poniedziałek 15.00 - 19.00, środa 10.00 - 15.00, czwartek 10.00 - 15.00
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - ul. Jowisza 60, SP nr 48, godziny pracy: wtorek 15.30 - 20.00, środa 15.30 - 20.00 , czwartek 15.00 - 20.00
Rada Dzielnicy Chylonia - ul. Morska 192, SP 10, godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 12.00, środa 12.00 - 18.00, czwartek 8.00 - 12.00
Rada Dzielnicy Cisowa - ul. Lniana 19, Parafia, godziny pracy: środa 12.00 - 19.00, czwartek 12.00 - 19.00
Rada Dzielnicy Dąbrowa - ul. Wiczlińska 33 SP nr 45, godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 11.00, środa 8.00 - 11.00, czwartek 16.00-18.00, piątek 8.00 - 14.00
Rada Dzielnicy Działki Leśne - ul. Witomińska 8, godziny pracy: poniedziałek 11.00 - 17.00, wtorek 10.00 - 14.00, środa 15.00 - 19.00
Rada Dzielnicy Grabówek - ul. Grabowo 12 SP nr 17, godziny pracy: poniedziałek 10.00 - 13.30, środa 10.00 - 13.30, czwartek 15.30 - 19.00, piątek 10.00 - 13.30
Rada Dzielnicy Kamienna Góra - al. Marsz. Piłsudskiego 18, godziny pracy: poniedziałek 12.00 - 19.00, wtorek 12.00 - 19.00
Rada Dzielnicy Karwiny - ul. Staffa 10 SP 42, godziny pracy: poniedziałek 16.00 - 20.00, środa 9.00 - 14.00, czwartek 9.00 - 14.00
Rada Dzielnicy Leszczynki - ul. Morska 186, godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 12.00, wtorek 13.00 - 17.00, środa 8.00 -14.00
Rada Dzielnicy Mały Kack - ul. Łowicka 51, godziny pracy: poniedziałek 10.00 - 17.00, środa 10.00 - 17.00
Rada Dzielnicy Obłuże - ul. Podgórska 14, godziny pracy: poniedziałek 13.00 - 20.00, środa 13.00 - 20.00
Rada Dzielnicy Oksywie - ul. Godebskiego 8, godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 13.00, wtorek 13.00-18.00, środa 8.00 - 12.00
Rada Dzielnicy Orłowo - ul. Orłowska 27, godziny pracy: wtorek 11.00 - 18.00, czwartek 8.00-15.00
Rada Dzielnicy Pogórze - ul. Steyera 2, godziny pracy: poniedziałek 14.00 - 20.00, wtorek 8.00 - 12.00, środa 16.00 - 20.00
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo ul. Czeremchowa 1 NZOZ, godziny pracy: poniedziałek 11.00 - 18.00, sroda 11.00 - 18.00
Rada Dzielnicy Redłowo - ul. Cylkowskiego 5, godziny pracy: poniedziałek 15.00-19.00, środa 10.00 - 15.00, czwartek 13.00-18.00
Rada Dzielnicy Śródmieście - ul. Jana z Kolna 5, godziny pracy: poniedziałek 10.00 - 13.00, wtorek 15.00 - 19.00, czwartek 15.00 - 19.00, piątek. 15.00 - 18.00
Rada Dzielnicy Wielki Kack - ul. Starodworcowa 36, godziny pracy: poniedziałek 10.00 - 14.00, środa 12.00 - 18.00, czwartek 11.00 - 15.00
Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka - ul. II MPS 9, sp-nia BAŁTYK, godziny pracy: poniedziałek 10.00 - 14.00, wtorek 16.00 - 19.00, środa 10.00 - 14.00, czwartek 16.00 - 19.00
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja - ul. Narcyzowa 1/2, sp-nia BAŁTYK, godziny pracy: wtorek 11.00 - 18.00, środa 9.00- 16.00
Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana - ul. Legionów 67, godziny pracy: wtorek 11.00 - 18.00, środa: 11.00 - 18.00.

ikona