953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

Oddziały Szpitala Morskiego po remoncie

13 maja 2010 r. odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanych i rozbudowanych części Szpitala Morskiego im. PCK przy ul. Powstania Styczniowego 1. Do użytku oddane zostały: Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych, Internistyczna Izba Przyjęć oraz zespół Pracowni Diagnostycznych i Poradni Gdyńskiego Ośrodka Niewydolności Serca (budynek Przychodni Kardiologicznej wraz z łącznikiem).
Placówki zostały poddane w latach 2006-2009 wieloetapowej modernizacji. Z inicjatywy Komisji Zdrowia szpital uzyskał od Miasta Gdyni 450 tys. zł na remont Internistycznej Izby Przyjęć. Dodatkowe środki na zakup sprzętu i wyposażenie pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz budżetu szpitala (łącznie ok. 150 tys. zł). Szpital uzyskał także 100 tys. zł od sponsorów.
Zgodnie z założeniami programu „Zdrowie dla Pomorzan" na lata 2005-2013 Szpital Morski stworzy ośrodek kompleksowej diagnostyki i leczenia niewydolności serca. Dzięki temu wszystkie dostępne możliwości leczenia (pełna diagnostyka, terapia i opieka ambulatoryjna nad chorym) skupione będą w jednym miejscu.
W projekt zaangażowało się Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „SERCA SERCOM", które w latach 2004 - 2010 przeznaczyło na inwestycję łącznie 830 tys. zł. Dzięki temu oraz środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Miasta Gdyni oraz dotacji Ministerstwa Zdrowia udało się wybudować łącznik i gruntownie zmodernizować pomieszczenia na parterze i I piętrze Przychodni Kardiologicznej.

ikona