953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

Za unijne pieniądze...

SP ZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni otrzymała dofinansowanie do zakupu ze środków Unii Europejskiej dwóch karetek w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osi priorytetowej XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.
Zrealizowane zostały dwa projekty:
1. Podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni poprzez wymianę zużytego ambulansu na nowy z wyposażeniem. Wartość projektu: 442.401,15 zł. Kwota dofinansowania z środków Unii Europejskiej: 289.002,94 zł.
2. Zakup nowego ambulansu z wyposażeniem w związku z planowanym w 2009 roku zakontraktowaniem dodatkowej karetki podstawowej przez POW NFZ. Wartość projektu: 442.401,15 zł. Kwota dofinansowania z środków Unii Europejskiej: 289.002,94 zł.
Karetki zostały dostarczone 20 kwietnia 2010 r. i od 1 maja 2010 r. rozpoczną służbę na rzecz mieszkańców Gdyni. 

ikona