Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

954 (554) 2010-05-28 - 2010-06-03

80 lat gdyńskich wodociągów

W tym roku mija 80 lat od powstania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni, którego sukcesorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gdynia - spółka utworzona w 1992 r.
W ciągu pierwszych dziesięciu lat istnienia firmy udało się wybudować od podstaw nowoczesną na owe czasy infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Dziś PEWIK to jedno z większych przedsiębiorstw tej branży w kraju. Działa na obszarze kilku miast: Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, części gmin wiejskich Kosakowo i Wejherowo, zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki", oraz w części sąsiedniej gminy Puck. Cały system wodociągowy i kanalizacyjny zaspokaja potrzeby ponad 370 tys. mieszkańców. W 2009 r. spółka zakończyła realizację największego w powojennej historii przedsiębiorstwa projektu inwestycyjnego „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków", współfinansowanego przez Unię Europejską w kwocie ponad 33 mln euro.
Kolejne przedsięwzięcie stanowi projekt „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni", również współfinansowany przez Unię Europejską. Inwestycja zapewni dostawę wody bardzo dobrej jakości oraz umożliwi odbiór ścieków na obszarze rozbudowywanej dzielnicy Wiczlino.
Gdyński PEWIK jest laureatem wielu nagród. Otrzymał m.in. Pomorską Nagrodę Jakości (dwukrotnie - za propagowanie zasad etyki w kontaktach między partnerami gospodarczymi, a także za zaangażowanie i wkład w rozwój regionu) oraz ogólnopolski Zielony Laur za działania proekologiczne w konkursie organizowanym pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.