954 (554) 2010-05-28 - 2010-06-03

Jubileuszowe wykłady w I ALO

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia systemowej współpracy I Akademickiego LO w Gdyni z uczelniami wyższymi Trójmiasta zorganizowano inicjatywę pt. „Wykłady Jubileuszowe". W popularno-naukowej formule wybitni naukowcy członkowie Rady Programowej I ALO w Gdyni w 10 spotkaniach w kolejnych miesiącach przybliżą wybrane współczesne wyzwania dla nauki. W najbliższym czasie odbędą się:
1. „Gdynia - miasto z morza. Świadectwo kulturowe żeglarskiej stolicy Polski" dr Mariusz Kardas - Zastępca dyrektora Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - 22 czerwca 2010 r. godz. 10.00
2. „Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska" prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej - 7 września 2010 r.