Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

954 (554) 2010-05-28 - 2010-06-03

Zapisy do...

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przy ul. Rozewskiej 33 zaprasza rodziców i dzieci przyszłych klas 0 i I na „Spotkanie z 40" w dniu 31.05.2010 r. o godz. 17.00. W trakcie spotkania dzieci będą mogły: obejrzeć sale lekcyjne, spędzić miło czas w świetlicy, poćwiczyć na sali gimnastycznej, pobawić się na placu zabaw, poznać pracowników szkoły, spotkać swoich przyszłych kolegów i koleżanki. Z ofertą naszej szkoły prosimy zapoznać się na stronie: www.sp40gdynia.neostrada.pl
***
Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy, 81-222 Gdynia, ul. Morska 79, tel. 58 621 68 91/92 fax. 58 621 82 32, www.zsmgdynia.prv.pl ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011 do następujących klas pierwszych:
Technikum Mechaniczne nr 1:
- technik mechanik (dwie klasy) o specjalizacji: obrabiarki sterowane numerycznie oraz samochody;
- technik pojazdów samochodowych (dwie klasy) w tym klasa patronacka Mercedes-Benz.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1:
- mechanik pojazdów samochodowych;
- blacharz samochodowy;
- operator obrabiarek skrawających.
XII Liceum Ogólnokształcące :
- klasa obronna;
- klasa psychologiczna.
***
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do kontynuowania nauki w semestrze I i III w Technikum Uzupełniającym nr 8 dla dorosłych w systemie zaocznym, kształcącym w zawodzie technik mechanik (zajęcia piątkowo - sobotnie co 2 tygodnie).
***
Gdyńska Akademia Żeglarstwa Organizuje w okresie wakacyjnym półkolonie żeglarskie dla dzieci w Gdyni. Wakacje to czas, kiedy odpoczywamy od zajęć i szkoły. Aby urozmaicić najmłodszym czas wolny zapraszamy na fantastyczne półkolonie pod żaglami dla dzieci w wieku od 7 - 14 lat organizowane przez UKS Gdyńska Akademia Żeglarstwa. Dzieci mogą w nich uczestniczyć w dwóch wariantach: od godz. 8.00 do 17.00 lub od godz. 10.00 do 17.00 z przerwą na obiad. W cenie pobytu dziecka na półkolonii żeglarskiej wliczony jest posiłek. Szczegóły i terminy na www.akademiazeglarstwa.com.pl
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Szkoła zaprasza również na kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl.
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 . W programie zajęć m. in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór uczniów 6 i 7- letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011.
Placówka posiada jeszcze wolne miejsca, ma możliwość stworzenia dodatkowej klasy. Szkoła zapewnia dzieciom naukę w systemie jednozmianowym pod okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne i bogate doświadczenie zawodowe. Uczestniczy w programie „Radosna szkoła". W szkole znajduje się świetlica, stołówka. Informacje pod nr tel.: 58 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja), ul. Sucharskiego 10 81-157 Gdynia, tel. 58 625 48 25.
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni - Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.bandera.neostrada.pl, ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011 dla absolwentów gimnazjum do technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (2 - letnia nauka zawodu sprzedawca, 3 - letnia nauka zawodu fryzjer). Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec oraz technik usług fryzjerskich.
***
Szkoła Artystyczna ARTIG przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. Zajęcia obejmują wszystkie formy aktywności twórczej dziecka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację ruchową, poczucie wiary i pewności siebie. W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne. Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15, Cisowa, ul. Lniana 20. Iwona Guberska tel. 514 841 492, iwonaguberska@wp.pl, www.artig.com.pl.
***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 2,5 - 6 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138.
Podstawa programowa MEN „Wesołe Przedszkole". Codzienne zajęcia: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Placówka posiada salę gimnastyczną, plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Przedszkole PROMYCZEK, Chwarzno, ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Placówka dysponuje wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3 - latków oraz 4 - 5 - latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego oferuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701, www.promyczekgdynia.pl. Placówka zaprasza również dzieci na zajęcia popołudniowe: plastyczne, j.angielski, rytmikę oraz dramę. Zajęcia będą się odbywały w godz. od 15.00 do 17.00 4 razy w tygodniu.
***
Placówka Wypoczynku Dzieci i Młodzieży (zezwolenie Wojewody Pomorskiego 048/ 2000) organizuje półkolonie pod nazwą „Wędrowne Lato", tel: 58 624 97 67 Gdynia ul: Wiczlińska 52. Termin: wakacje 2010r. (rozpoczęcie pięciodniowego turnusu w każdy poniedziałek, opieka od godz. 7.30 do 16.30). Planowane wycieczki:
Szymbark -"krzywy domek", Hel - rejs tramwajem wodnym, Sopot - Aqua Park, Grodzisko Sredniowieczne w Sopocie, kręgielnia, „małpi gaj", zabawy i sport na plaży. Całkowity koszt : 320 zl za turnus (wszystkie bilety wstępu, transport, obiady, opieka).
Zebranie organizacyjne chętnych rodziców z dziećmi: Zakład Doskonalenia Zawodowego Gdynia, ul. Kopernika1 (sobota, 19 czerwca godzina 16.00), tel: 501 739 270 (od 1 czerwca) i 510 086 807.
***
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, ogłasza zapisy na rok szkolny 2010/11. Placówka oferuje naukę w mało licznych klasach, zajęcia jednozmianowe (lekcje kończą się ok. godz. 13.30), opiekę świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, bezpłatną terapię logopedyczną, pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego. Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych z cyklu „Otwarta Szkoła". W ramach wychowania fizycznego dzieci korzystają z zajęć na basenie. Zapisu można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 14.00 lub telefonicznie: tel. 58 620 66 64, 58 661 52 50.
***
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, serdeczne zaprasza na spotkanie z wychowawcami klas rodziców dzieci klas pierwszych i oddziału zerowego, które w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczną naukę w placówce. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca br. o godz. 18.00.
***
Centrum Zabawy i Rozwoju NIBYLANDIA, ul. Rozewska 1, Gdynia Chylonia zaprasza 1 i 2 czerwca na zabawy z okazji Dnia Dziecka. Zapisy i informacje pod nr tell 793 574 996. Szczegóły: www.nibylandia-gdynia.pl