955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne 5.06.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. A. Unruga 53 tel. 58 625 09 67. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 9.06.2010 r. w godz. 16.30.-18.30 do Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia. 

ikona