955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Zapisy do...

Magiczny Zamek, działający jako Przedszkole Amerykańskie, kończy drugi rok swej dzialalności. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę, który nie używa języka polskiego) i częściowo polskim. Placówka ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, balet, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne.
Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2010/ 2011 do:
- Technikum Budowlanego o 4-letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - placówka zapewnia naukę w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 2-3 letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe może uczeń odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Praktykę można poszukać samodzielnie lub pomagamy w jej znalezieniu.
Preferowane są kierunki budowlane jak technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, malarz - tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, betoniarz - zbrojarz, posadzkarz. Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów szkół średnich. Oferujemy niskie ceny. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 120 zł miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł dziennie. Tak więc pełny miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem) wynosi około 380 zł.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42, 58 622 08 22, fax. 622 73 60 lub osobiście. Dodatkowe informacje na stronie www.zsb.gdynia.pl
***
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 przy ulicy Władysława IV 54 w Gdyni prowadzi nabór uczniów z rocznika 2000 do klas czwartych o profilu koszykarskim. Dodatkowy termin testu sprawnościowego odbędzie się 7 czerwca o godzinie 17.00.
Informacje dodatkowe - 58 620 56 55.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy.
Placówka zaprasza również na kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30, IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór uczniów 6 i 7-letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szkoła oferuje naukę w mało licznych klasach, mamy możliwość stworzenia dodatkowej klasy. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczna naukę w systemie jednozmianowym pod okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne i bogate doświadczenie zawodowe, opiekę świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 16.30, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego. Szkoła uczestniczy w programie „Radosna szkoła". Informacje pod nr tel.: 58 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja) ul. Sucharskiego 10 81-157 Gdynia tel. 58 625 48 25.
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni - Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.bandera.neostrada.pl, ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011 dla absolwentów gimnazjum do technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (2 letnia nauka zawodu sprzedawca, 3 letnia nauka zawodu fryzjer). Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych placówka zaprasza do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec oraz technik usług fryzjerskich.
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ul. Ks. Siega 6. W programie zajęć m. in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek,samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 2,5 - 6 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Podstawa programowa MEN „Wesołe Przedszkole". Codzienne zajęcia: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Posiadamy sale gimnastyczną, plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, 697 726 881 www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2010/2011. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe.
Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu (58) 661-30-26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***
Przedszkole PROMYCZEK, Chwarzno, ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Placówka dysponuje wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3- latków oraz 4-5-latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego oferuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701, www.promyczekgdynia.pl Zapraszamy również dzieci na zajęcia popołudniowe: plastyczne, j.angielski, rytmikę oraz dramę. Zajęcia będą się odbywały w godz. od 15.00 do 17.00 4 razy w tygodniu. 

ikona