Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
956 (556) 2010-06-11 - 2010-06-17

Podziękowania

Komitet Organizacyjny z siedzibą w Gdyni, ul. Okrzei 6 działający na terenie miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni OBO.5022-22/2009 informuje, że od 16.11.2009 do 30.04.2010 r. przeprowadził zbiórkę publiczną w wyniku której uzyskano łączną kwotę: 31532.20 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote i dwadzieścia groszy). Zbiórkę zorganizowano na terenie Delikatesów „ALMA". Jej celem było dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - wychowawczych, realizowanych w ramach programu „Poznam, zanim zobaczę z wizytą w stolicach krajów europejskich". Komitet Organizacyjny z siedzibą przy Gimnazjum nr 4 w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu zbiórki publicznej wszystkim osobom, które współuczestniczyły w projekcie. Najwyższe słowa podziękowania przekazuje darczyńcom, którzy ofiarowali pieniądze na cel jakim był wyjazd uczniów, a także pracownikom Delikatesów „Alma".
***
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni składa serdeczne podziękowania dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 6 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 28 za powtórną akcję przekazanie misi - przytulanek. Dar ten złagodzi cierpienie maluchom poszkodowanym w wypadkach.
***
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni oraz HDK Straży Miejskiej serdecznie dziękują gdynianom, którzy 25 maja br. wzięli udział w ambulansowym poborze krwi. Zgłosiło się 42 chętnych, z tego krew mogło oddać 30 osób. Pobrano 13,5 l krwi. Kolejną zbiórkę zaplanowano na 22 czerwca br.
***
Rada rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom oraz sponsorom, którzy pomogli w zorganizowaniu „Jubileuszu 30-lecia ośrodka", który odbył się 27 maja 2010 r. na terenie ośrodka: Aleksandrze i Cezaremu Zielińskim z Rumi, Cukierni „Pączuś" - Wioletcie i Markowi Depka z Gdyni.