956 (556) 2010-06-11 - 2010-06-17

Zapisy do...

Magiczny Zamek, działający jako Przedszkole Amerykańskie, kończy drugi rok swej dzialalności. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę, który nie używa języka polskiego) i częściowo polskim. Placówka ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, balet, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl.
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni - Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 . W programie zajęć m. in. : zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com.
***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 2,5 - 6 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138.
Podstawa programowa MEN „Wesołe Przedszkole". Codzienne zajęcia: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Placówka posiada sal gimnastyczną, plac zabaw, basen.
Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81; www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21 tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Zapraszamy na stronę www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl, zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki/soboty, co dwa tygodnie. Zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2- letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie/wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Zaprasza wszystkich zainteresowanych do kontynuacji nauki od września 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w systemie zaocznym, uruchomionym od semestru zimowego roku szkolnego 2009/2010. Miła atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna zapewni wszystkim szybki awans do MATURY. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1 rok, 2 rok liceum.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2010/ 2011 do:
- Technikum Budowlanego o 4-letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - placówka zapewnia naukę w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 2-3-letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe uczeń może odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Praktykę można poszukać samodzielnie lub pomagamy w jej znalezieniu.
Preferowane są kierunki budowlane, jak technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, malarz - tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, betoniarz - zbrojarz, posadzkarz. Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów szkół średnich. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 120 zł miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł dziennie. Tak więc pełny miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem) to około 380 zł.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42, 622 08 22, fax. 622 73 60 lub osobiście. Dodatkowe informacje na stronie www.zsb.gdynia.pl.
***
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13 a, tel. 58 621 66 13, fax 58 627 76 75, www.zst.gdynia.pl, e-mail: zst@vp.pl. Szkoła organizuje we własnym zakresie praktyczną naukę zawodu w branżowych firmach dla uczniów i słuchaczy. Od 2007 r. szkoła współpracuje z Politechniką Gdańską z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.
- Technikum Budowy Okrętów - kształci w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali; technik rzemiosł artystycznych - sztukatorstwo i kamieniarstwo artystyczne, kowalstwo artystyczne
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 - kształci w zawodach: elektryk, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter mechatronik,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych kształci w zawodach: monter instalacji gazowych, monter mechatronik,
- technikum uzupełniające nr 1, technik transportu drogowego, technik budownictwa okrętowego;
- Szkoła Policealna nr 8 dla Dorosłych (po szkole dającej wykształcenie średnie) kształci w zawodzie: technik transportu drogowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk - specjalizacja grafika komputerowa, systemy zarządzania bazami danych, okres nauki 4 semestry.
***
Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy 81-222 Gdynia, ul. Morska 79, tel. 58 621 68 91/92, fax. 621 82 32, www.zsmgdynia.prv.pl ogłasza nabór na rok szkolny 2010/2011 do następujących klas pierwszych:
Technikum Mechaniczne nr 1:
- technik mechanik (dwie klasy) o specjalizacji: obrabiarki sterowane numerycznie oraz samochody;
- technik pojazdów samochodowych (dwie klasy), w tym klasa patronacka Mercedes-Benz.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1:
- mechanik pojazdów samochodowych;
- blacharz samochodowy;
- operator obrabiarek skrawających.
XII Liceum Ogólnokształcące :
- klasa obronna;
- klasa psychologiczna.
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do kontynuowania nauki na semestr I i III w Technikum Uzupełniającym nr 8 dla dorosłych w systemie zaocznym, kształcącym w zawodzie technik mechanik (zajęcia piątkowo - sobotnie co 2 tygodnie).
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy.
Szkoła prowadzi również kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30, IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl, www.siesta.pl.
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza na letnie, intensywne kursy języka francuskiego. Terminy: 28.06.2010 - 10.07.2010 r. i 6.09 - 18.09.2010 r. Codziennie trzy godziny lekcyjne.
Poziomy: podstawowy, średni oraz konwersacja.
TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4, tel: 58 621 91 15 (16.00 - 19.30); tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl
***
Klub Sportowy „Delfin" Gdynia ogłasza nabór dzieci z rocznika 2001, 2002 do sekcji pływackiej. Wszystkich chętnych zaprasza na testy sprawnościowe, które odbędą się w dniach: 16 oraz 23 czerwca 2010 o godz. 19.00 na pływalni znajdującej się przy Gimnazjum nr 3 w Gdyni Chyloni, ul. Gospodarska 1.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 501 854 139 (Kierownik Sekcji Pływackiej KS Delfin - Przemysław Czoków). Strona internetowa: www.delfin.gdynia.pl
***
Regularne marsze Nordic Walking odbywają się w następujących dzielnicach: Orłowie, Obłużu, Karwinach i Chyloni. Do udziału w zajęciach szczególnie zachęcane są osoby w wieku 55+.
Więcej informacji e-mail: anna@nordicwalking.org.pl lub tel. 517 379 700 oraz na www.nordicwalking.org.pl.