958 (558) 2010-06-25 - 2010-07-01

Fundusz Stypendialny SKEF

SKEF jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi Projekt Fundusz Stypendialny. Celem programu jest wsparcie materialne studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa, oraz wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych.

Fundusz Stypendialny adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, na poziomie średniej ocen 4.0, legitymują się działalnością na polu naukowym lub działalnością charytatywną, i posiadają w tym zakresie udokumentowane osiągnięcia.
O stypendia mogą ubiegać się także studenci będący cudzoziemcami.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór studentów w ramach programu Fundusz Stypendialny. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z wytycznymi regulaminu (wniosek i regulamin dostępne są na stronie www.skef.pl w zakładce akcje charytatywne - fundusz stypendialny oraz w aktualnościach na stronie głównej).

Osoby ubiegające się o stypendium, składają do 20 października 2014 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów, przesyłając je na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126 z dopiskiem: Fundusz Stypendialny.

Informacje dotyczące Funduszu Stypendialnego dostępne na stronie www.skef.pl
Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego należy kierować do Iwony Karmasz 58 624 98 76.