Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

SMS PARKING - system, który pomaga zaparkować w Gdyni

Od 30 sieprnia 2009 roku działa w Gdyni system SMS PARKING, który umożliwia mieszkańcom Gdyni i gościom wykonywać opłaty parkingowe za pomocą telefonu komórkowego.
Do tej pory Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania obsłużyło przeszło 20.000 tego typu transakcji. W systemie jest zarejestrowanych ok. 2.000 stałych użytkowników.
Firma FM Solutions Sp. z o.o. oferująca usługę płatności za parkowanie w Gdyni, szacuje, że w 2011 roku powinna obsługiwać ponad 5.000 użytkowników.
Zalety systemu SMS PARKING:
• Regulowanie należności z dowolnego miejsca bez szukania parkomatów i monet.;
• Zdalne rozpoczynanie i kończenie parkowania w czasie rzeczywistym;
• Nie trzeba z góry przewidywać czasu parkowania;
• Naliczanie opłaty jedynie za rzeczywisty czas parkowania;
• Łatwy dostęp do informacji o aktualnym stanie swoich „środków parkingowych" ;
• Samodzielna, stała kontrola czasu parkowania i dowolność w uzupełnianiu środków wykorzystywanych do parkowania;
• Łatwa kontrola wydatków;
• Z systemu SMS PARKING można, poza Gdynią, korzystać w innych miastach Polski: w Warszawie, Częstochowie, Włocławku, Białymstoku i Świnoujściu.
Usługa SMS PARKING dostępna jest także dla firm, które chcą swoim pracownikom udostępnić wnoszenie opłat za parkowanie za pomocą telefonu komórkowego.
Umożliwia korzystać ze wspólnych „firmowych środków parkingowych" przez wszystkie pojazdy jednocześnie.
Za pośrednictwem strony www.smsparking.pl istnie możliwość generowania raportu parkowań, sprawdzania salda itp. Każda zarejestrowana firma może otrzymywać noty księgowe, za opłacony czas parkowania w SPP.
Opłata za parkowanie krok po kroku
1. Wysłać SMS na numer 82002 o treści A . Przykład A GA0001. Do jednego numeru telefonu może być przypisanych kilka numerów rejestracyjnych.
Użytkownik otrzymuje SMS z potwierdzeniem rejestracji.
2. Wpłacić na konto bankowe pieniądze, które będą przeznaczone na parkowanie
SMS PARKING numer konta: 20 1140 1010 0000 9419 3900 1001
Tytuł przelewu: 9-cyfrowy numer telefonu komórkowego.
Użytkownik otrzymuje SMS z potwierdzeniem transakcji
3. Przykleić identyfikator na przedniej szybie samochodu (od wewnątrz w prawym górnym rogu przedniej szyby pojazdu samochodowego). Identyfikator można otrzymać w BOSPP.
Rozpoczęcie parkowania:
Należy wysłać SMS o treści GDY lub GDY1 lub GDY2 itd. gdzie liczby oznaczają numery rejestracyjne samochodów przypisanych do danego numeru telefonu pod numer 82002. System weryfikuje uruchomienie usługi oraz potwierdza rozpoczęcie pobierania należności za parkowanie. SMS zwrotny potwierdza, że parkowanie jest opłacone.
Zakończenie parkowania:
Zakończenie parkowania polega na wysłaniu SMS o treści K na numer 82002. Po zakończeniu parkowania system wysyła użytkownikowi informację o czasie postoju, pobraniu należności oraz stanie dostępnych środków. Aby zakończyć „parkowanie" kolejnego pojazdu, należy wysłać SMS z komendą K1, K2.
Przypominamy, że Strefa Płatnego Parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00. Opłaty za postój w SPP są takie same jak w przypadku płacenia gotówką, czyli 0,50 zł - za pierwsze pół godziny, 1,50 zł za drugie pół godziny, 2,00 zł za każdą godzinę.
Uchwałę RM, informacje oraz opisy usługi SMS PARKING można odnaleźć na witrynie www.spp.gdynia.pl
Kontakt: Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 czynne od godz. 9.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. Tel. 58 58 76 44 000 (centrala); Dział windykacji: tel. 58 76 44 042, 58 76 44 043; Dział obsługi klienta: tel. 58 76 44 021, 76 44 022, 76 44 023.