962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

„Ratusz” na urlopie

Drodzy Czytelnicy! Informujemy o dwutygodniowej przerwie w wydawaniu „Ratusza". Następny numer (963) ukaże się 6 sierpnia 2010 r.
Informacje i ogłoszenia do tego wydania przyjmować będziemy do 30 lipca 2010 r. do godz. 16.00.