962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

Efektywny samorząd - kompetentna kadra

Każdy Polak choć raz w życiu odwiedza Urząd Miasta - kiedy to wyrabia dowód osobisty. W istocie jednak - okazji do skorzystania z usług urzędowych jest znacznie więcej. Meldunek, ślub, rejestracja noworodka, pozwolenie na budowę, rejestracja samochodu, wniosek o mieszkanie komunalne czy o dodatek mieszkaniowy lub spotkanie z prezydentem, to tylko niektóre powody urzędowych wizyt. Pełna lista tzw. spraw, które mieszkańcy załatwiają w urzędzie gminy czy miasta liczy kilkaset pozycji...
Urząd dbający o wygodę interesantów, a przede wszystkim o ich prawa, musi zapewnić jak najwyższe kwalifikacje swoich pracowników. Zwłaszcza, że wymagania interesantów, coraz lepiej zorientowanych w standardach obowiązujących na świecie - stale rosną. Pracownicy urzędów są pod baczną kontrolą opinii publicznej, mediów, a także wyspecjalizowanych instytucji.
Do pracy w Urzędzie Miasta przyjmowane są osoby, które muszą wykazać się w konkursowej rywalizacji najwyższymi notami za posiadane już kwalifikacje. Ale przecież życie nie stoi w miejscu; zmieniają się przepisy prawa, zmieniają się techniki i organizacja pracy, konieczne jest opanowanie nowych umiejętności. Dlatego, w imię nieustannej dbałości o jakość usług świadczonych przez urząd, nieodzowne są szkolenia.
Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej daje możliwość skorzystania z funduszy UE, przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji kadr. Z tej możliwości skorzystały ostatnio samorządy Gdyni i Kosakowa. Otrzymały na to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej". Na realizację projektu pod nazwą „Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo". Przeznaczono łącznie ok. 668 tys. zł z czego aż 95% wydatków czyli ok. 634 tys. zł stanowi kwota dofinansowania z UE.
W cyklu 64 szkoleń wzięło udział 566 pracowników obu urzędów. Były to intensywne warsztaty, łączące teorię z ćwiczeniem praktycznych umiejętności. O tym, że było warto projekt ten zrealizować świadczą najlepiej badania ankietowe już przeprowadzone wśród interesantów urzędów w obu miastach. Wykazały one 30-procentowy wzrost pozytywnych ocen jakości usług świadczonych przez urzędników w stosunku do okresu sprzed cyklu szkoleń. Pozytywne doświadczenia z realizacji tego przedsięwzięcia sprawiają, iż rozważane jest wnioskowanie o kolejne dotacje unijne, które pozwolą władzom samorządowym doskonalić jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców.