962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

Integracyjny Projekt - Kobieta

Centrum Integracja w Gdyni zaprasza serdecznie pełnoletnie kobiety, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałe w Gdyni do udziału w programie „Projekt - Kobieta". Celem projektu jest zwiększenie aktywności niepełnosprawnych mieszkanek Gdyni poprzez udział w bezpłatnych specjalistycznych warsztatach i konsultacjach z zakresu: psychologii, wizażu, stylizacji, savoir-vivre oraz zdrowia. Produktem finalnym programu będzie udział w sesji zdjęciowej do kalendarza na 2011 rok.
Aby przystąpić do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w programie „Projekt - Kobieta" wypełnić oraz przesłać elektronicznie lub dostarczyć osobiście wypełnioną Ankietę uczestnictwa w projekcie na adres: Centrum Integracja w Gdyni, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia.
Regulamin, ankieta uczestnictwa oraz zasady udziału w programie „Projekt - Kobieta" dostępne na stronie www.niepelnosprawni.pl i www.gdynia.pl oraz w siedzibie Centrum.
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 sierpnia 2010 r. do godz. 16.00.