962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

Nowy dom dla seniorów i niepełnosprawnych

19 lipca w Gdyni odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki, która powstała na bazie dotychczasowego Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego (ul. Chwarznieńska 93). W rozbudowanym obiekcie całodobową opiekę znajdzie łącznie 89 osób starszych i niepełnosprawnych, które w trakcie swojego życia utraciły dom, a stan ich zdrowia uniemożliwia korzystanie z programów aktywizujących.
Placówka funkcjonować będzie w dotychczasowym budynku TOO oraz w nowo wybudowanym skrzydle o powierzchni użytkowej 245 m2, które składa się z sześciu pokoi trzy i pięcioosobowych. Nowy obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (pomieszczenia sanitarne, podjazdy, poręcze wzdłuż korytarza itp.). Prace wykonywane były od lipca 2009 r., a więc trwały równo rok. Całość kosztowała prawie 780 tys. złotych. Budowa była finansowana z budżetu gminy.
Ośrodek zatrudnia łącznie 13 osób - podopieczni mają zapewnioną opiekę pielęgniarską przez 7 dni w tygodniu.
Warto podkreślić, że szczególna dbałość o osoby starsze i niepełnosprawne znajduje się w centrum zainteresowania gdyńskiej polityki społecznej. Osobom mniej sprawnym gdyński samorząd zabezpiecza pomoc w formie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych świadczonych w miejscu zamieszkania - korzysta z nich ponad 1 tysiąc mieszkańców rocznie.

Otwarcie TOO