963 (563) 2010-08-06 - 2010-08-12

O Karolu Borchardzie w GCOP...

Klub Morski zaprasza mieszkańców Gdyni na odczyt redaktor Ewy Ostrowskiej pt. „Życie i twórczość kpt. ż.w. Karola Borchardta". Oczyt odbędzie się 10 sierpnia o godz. 16.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja.

ikona