963 (563) 2010-08-06 - 2010-08-12

Po zbiórkach publicznych

W oparciu o postanowienia art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. nr 22 poz. 162 z późn. zmianami) Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca informuje, że podczas przeprowadzonych zbiórek publicznych w okresie od 27.07.09 r do 30.06.10 r. zebrano ogółem 69647, 63 zł z tego:
- w ramach AKCJI GDYŃSKIE POLA NADZIEI 9225, 84 zł
- w czasie zbiórek na gdyńskich cmentarzach komunalnych 60421,79 zł.
Zbiórki publiczne przeprowadzone zostały na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr OBO.5022-17/2009 z dnia 21.07.09r. Uzyskane środki zostały przeznaczone na: łóżka rehabilitacyjne dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 10 szt., automat myjący dla hospicjum stacjonarnego, konserwację dachu i impregnację ściany szczytowej hospicjum stacjonarnego, wymianę baterii zasilania awaryjnego UPS w hospicjum stacjonarnym, adaptację pomieszczeń przy ul. Armii Krajowej 26 na punkt informacyjny i miejsce spotkań grupy wsparcia dla osieroconych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za bezinteresowny wkład w dzieło pomocy ludziom zmagającym się z nieuleczalną chorobą.
***
Drużyny Hufca ZHP Gdynia przeprowadziły w terminie 13.07.2009 r. - 12.07.2010 r. akcję zarobkową (pakowanie zakupów klientom) - zbiórkę publiczną na terenie gdyńskich sklepów i hipermarketów, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 10.07.2009 r., nr OBO.5022-15/2009. Celem przeprowadzenia zbiórki publicznej było wsparcie finansowe działalności statutowej drużyn harcerskich ZHP Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem Harcerskiej Akcji Letniej 2009 i Harcerskiej Akcji Zimowej 2010. Łącznie zebrana została kwota: 6047,10 złotych. Harcerze dziękują wszystkim darczyńcom.