963 (563) 2010-08-06 - 2010-08-12

Praca dla wolontariusza

Centrum Współpracy Młodzieży poszukuje wolontariusza/ki do pracy w biurze organizacji na stanowisku: asystent programowy / asystentka programowa.
Osoba na tym stanowisku będzie zaangażowana w: zarządzanie projektami międzynarodowymi odbywającymi się za granicą i pomoc w zarządzaniu projektami realizowanymi przez organizację w Polsce.
Wymagania: wiek 18-25 lat; wykształcenie średnie, student/ka; doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (szczególnie młodzieżowej) lub nieformalnej grupie młodzieżowej (koła zainteresowań, kluby młodzieżowe itp.) dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego (angielski lub/i rosyjski), inne języki; umiejętność posługiwania się komputerem, oprogramowaniem biurowym; umiejętność pracy w zespole, planowania i organizacji pracy, kreatywność; możliwość poświęcenia ok. 10 h tygodniowo. Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku proszone są o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
Centrum Współpracy Młodzieży
ul. Komandorska 42/4, 81-232 Gdynia
lub cwm@cwm.org.pl  

ikona