Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
963 (563) 2010-08-06 - 2010-08-12

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że od dnia 20 lipca 2010r. obowiązują nowe regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów. Zmiany są bardzo istotne i przedstawiają się następująco:
1) usunięcie drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska; RDOŚ może nie zajmować stanowiska, co oznacza „milczącą" zgodę, ale czas oczekiwania na opinię RDOŚ wynosi 30 dni (dodany art. 83 ust. 2a-2b),
2) wniosek o usunięcie drzew i krzewów musi zawierać rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości (dodany art. 83 ust. 4 pkt 8),
3) na usunięcie drzew w wieku do 10 lat nie jest wymagane zezwolenie (zmiana art. 83 ust. 6 pkt 4). UWAGA: do tej pory bez zezwolenia można było usuwać drzewa do 5 lat!
4) dopuszcza się prowadzenie zabiegów w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach obejmujących wyłącznie (dodany art. 82 ust. 1a):
a) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
b) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
c) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Druk wniosku ws. usunięcia drzew i krzewów dostępny jest na stronie www.gdynia.pl  

ikona