965 (565) 2010-08-20 - 2010-08-26

Likwidacja stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości , że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.07.2010 r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Rozwoju Służby Zdrowia HIPOKRATES z siedzibą w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 59.
Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiona została Katarzyna Engler-Myga.