965 (565) 2010-08-20 - 2010-08-26

Nauczyciele z USA gośćmi Gdyni

Z dwudniową wizytą w Gdyni przebywały reprezentantki amerykańskiego związku zawodowego nauczycieli AFT (American Federation of Teachers). Ich wizyta związana jest z realizacją międzynarodowego programu Głosy Obywateli - „Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji", którego są inicjatorkami.
W piątek, 13 sierpnia 2010 r. amerykańscy goście spotkali się z prezydent Gdyni Ewą Łowkiel. Zapoznali się z gdyńskim systemem edukacji, współpracą gdyńskich firm z samorządem i szkołami, w celu zapewnienia uczniom miejsc, gdzie mogą zdobywać doświadczenie, a później mieć zagwarantowane miejsce pracy. Goscie pytali także o historię naszego miasta, udział Gdyni w tworzeniu demokratycznej Polski. Tę wiedzę mają zamiar przekazać na lekcjach historii amerykańskim uczniom.
Głosy Obywateli - „Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji" to nowatorski trzyletni program. Jednym z głównych celów jest poznanie współczesnej historii poprzez fakty, życiorysy, wspomnienia działaczy. Program koncentruje się na 8 krajach uczestniczących w projekcie: Kolumbii, Gruzji, Mongolii, Irlandii Północnej, Filipinach, RPA, USA i Polsce. Jego realizację finansuje Amerykański Departament Edukacji na podstawie Ustawy Edukacja dla Demokracji, uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Polskim partnerem jest Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Gdynia jest jednym z kilkunastu miast polskich, które włączyły się w realizację tego projektu (uczestniczą m.in. Szczecin, Lębork, Olkusz, Świdnica). Przeszkolony przez organizatorów nauczyciel, wraz z uczniami przygotowują i nagrywają wywiady z ludźmi, którzy tworzyli historię, walczyli o demokratyczne, wolne państwo. Wywiady w języku ojczystym wraz ze skryptem w języku angielskim zamieszczane są na międzynarodowej stronie internetowej: www.civicvoices.org. W ten sposób powstanie w zapisie cyfrowym BANK PAMIĘCI o DEMOKRACJI, w którym dostępnych będzie prawie 3500 historii. Realizacja projektu zakończy się za dwa lata.
W Gdyni w projekcie uczestniczy dwóch nauczycieli historii z: IX Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 40. Wkrótce dołączy do nich jeszcze jeden - z II Liceum Ogólnokształcącego.  

ikona