965 (565) 2010-08-20 - 2010-08-26

Skutki burzy w naszym mieście

15 sierpnia 2010 r. przez Gdynię przeszły dwie potężne burze. O ile pierwsza z nich nie wyrządziła żadnych szkód, to podczas drugiej, w wyniku intensywnych opadów deszczu, doszło do kilku lokalnych podtopień.
Intensywne opady doprowadziły m.in. do spiętrzenia wody w rzece Chylonka i podtopienia czterech budynków przy ul. św. Mikołaja.
Pięć zastępów straży pożarnej (łącznie 23 strażaków) zabezpieczyło miejsce, ewakuowało pięć rodzin (w sumie 13 osób) i przystąpiło do wypompowywania wody.
Miasto zaoferowało pomoc poszkodowanym: kryzysowe pomieszczenie tymczasowe, wsparcie rzeczowe z MOPS, kontenery, sprzęt i środki chemiczne, niezbędne do sprzątnięcia skutków podtopienia.
Gdyńscy strażacy wypompowywali również wodę z tunelu przy ul. św. Mikołaja oraz parkingu przy Kauflandzie (ul. Unruga).