965 (565) 2010-08-20 - 2010-08-26

Sprawdź VAT!

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje o tym, iż Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów VAT swoich unijnych kontrahentów:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.WhichPage=vieshome&selectedLanguage=PL
Powyższa strona jest dostępna w języku polskim. Osoba zainteresowana dokonaniem potwierdzenia numeru VAT musi wprowadzić minimum kod państwa kontrahenta oraz podać jego numer VAT.