Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji. Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji.
966 (566) 2010-08-27 - 2010-09-03

Dla seniorów

Zespół Opiekuńczy przy ul. Fredry 3 - placówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, serdecznie zaprasza zainteresowanych Seniorów - mieszkańców naszego miasta do uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Nasza oferta skierowana jest do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, mających trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
W ośrodku prowadzone są różnorodne zajęcia, w tym m.in.: gimnastyka, zabiegi rehabilitacyjne, muzykoterapia, terapia zajęciowa, spotkania z psychologiem, zajęcia kulturalno- oświatowe, spacery nordic walking, seanse filmowe, wycieczki.
Seniorzy korzystają z wyżywienia - 3 posiłki. Ilość miejsc ograniczona.
Szczegółowych informacji odnośnie zapisów udzielają pracownicy socjalni Zespołu Opiekuńczego od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45, tel. 58 661 65 26.