966 (566) 2010-08-27 - 2010-09-03

Warsztaty...

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk" Gdynia, ul. Maciejewicza 11 ogłasza nabór rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych na psychologiczne warsztaty oraz spotkania indywidualne z psychologiem. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Program dofinansowany jest przez PFRON. Tematyka spotkań:
1. Emocje, empatia (umiejętność kierowania swoimi emocjami, kontrola emocji, sposób ekspresji, adekwatność emocji do sytuacji, odporność na frustracje, stres i zmęczenie),
2. Motywacja zewnętrzna a wewnętrzna, Reakcje na niepowodzenia, umiejętność radzenia sobie z trudnościami, problemami i konfliktami;
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna;
4. Poczucie własnej wartości i monolog wewnętrzny;
5. Asertywność;
6. Postawy społeczne;
7. Metody wychowawcze, zasady i sposoby pracy z niepełnosprawnymi;
- ćwiczenie prawidłowych metod komunikowania się, radzenia sobie z emocjami;
- wsparcie psychologiczne rodziców dzieci niepełnosprawnych;
- szukanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- wyjaśnianie indywidualnych problemów wychowawczych;
- wskazówki i rady praktyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
- nauka dzielenia się swoimi doświadczeniami i szukanie wsparcia psychicznego w otoczeniu oraz w osobach w grupie, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń.
Szczegółowe informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 pod nr tel. 58 782 76 09, 58 782 76 10. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania grupy wsparcia będą odbywać się we wtorki od godz. 18.45 do 20.00 w świetlicy Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Maciejewicza 11. Prowadzący - Katarzyna Nowicka - psycholog.
***
Fundacja „Gdyński Most Nadziei", już po raz trzeci, zaprasza osoby chore na nowotwory ich rodziny i bliskich, na plenerowe warsztaty psychologiczne. Celem tegorocznych warsztatów będzie zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu asertywnego zachowania oraz komunikacji interpersonalnej.
Fundacja organizuje warsztaty w dwóch terminach, trwających od poniedziałku do piątku. Koszt plenerowych warsztatów psychologicznych 200 zł, obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w warsztatach, materiały szkoleniowe.
Zapisy przyjmowane pod nr tel. 58 661 94 56 do 8 września br.
Liczba miejsc ograniczona. Fundacja „Gdyński Most Nadziei", realizuje w Gdyni ogólnopolski projekt AKADEMIA WALKI z RAKIEM oraz kampanię edukacyjną w zakresie profilaktyki raka jądra ODWAŻNI WYGRYWAJĄ.