966 (566) 2010-08-27 - 2010-09-03

Zapisy do...

Przedszkole PROMYCZEK, Chwarzno, ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3-latków oraz 4-5-latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego oferuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski, opiekę logopedy. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701, www.promyczekgdynia.pl
***
Przedszkole MALI SAMARYTANIE dysponuje wolnymi miejscami w grupie dzieci 3 i 5 - letnich w swojej placówce w Gdyni - Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136 (placówka może przyjąć 30 dzieci). Zróżnicowane czesne bez dodatkowych opłat. Podstawa programowa obejmuje zajęcia: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Placówka posiada: salę gimnastyczną, plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych: pianino, keyboard, akordeon, gitara klasyczna, gitara elektryczna, skrzypce, flet, obój oraz śpiew solowy (dla dzieci z wadą wymowy śpiew z elementami ćwiczeń logopedycznych). Prowadzone są również zajęcia rytmiczno - umuzykalniające (dla dzieci od lat 4) oraz wokalno - aktorskie dla młodzieży. Zajęcia odbywają się w Szkołach Podstawowych: nr 46 Gdynia - Karwiny III (ul.Chwaszczyńska 26), nr 47 Gdynia - Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73), nr 48 Gdynia - Chwarzno (ul. Jowisza 60). Kontakt: 58 621 41 35, 503 114 336; e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl ; www.ogniskomuzyczne.pl
***
MAXI KIDS - rekrutacja trwa! Ostatnie wolne miejsca w kameralnej, anglojęzycznej grupie maluszków. Anglojęzyczny program edukacyjny, profesjonalna opieka pedagogiczna. Ogród, plac zabaw, w ciepłe dni basen. Gdynia,ul. Sieradzka 44 (Orłowo/Mały Kack) tel: 661 777 155.
***
„Muzyczna przygoda malucha" - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6 oraz w Witominie przy ul. Słonecznej 49. W programie zajęć m. in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Energetyków 13 a (szkoła młodzieżowa i dla dorosłych) przyjmuje zapisy absolwentów do szkoły w następujących zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa okrętowego, technik transportu drogowego, technik informatyk, monter instalacji gazowych, monter mechatronik, elektryk. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 58 621 66 13, www.zst.gdynia.pl, e-mail: zst@vp.pl.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2010/ 2011 do:
- Technikum budowlanego o 4- letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - placówka zapewnia naukę w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 2-3 letnim, w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe uczeń może odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Preferowane są kierunki budowlane jak technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, malarz - tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, betoniarz - zbrojarz, posadzkarz.
Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach.
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57 informuje, że do 31 sierpnia trwa rekrutacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - liceów i techników do 2-letniej, dziennej, młodzieżowej, bezpłatnej Policealnej Szkoły nr 4, kształcącej w zawodzie Technik Ekonomista. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w kraju i za granicą (udział w programie Leonardo da Vinci umożliwiającym odbycie praktyki w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii). Nauka trwa 4 semestry. Nauka 2 języków obcych: j. angielski (w tym zawodowy) i j. niemiecki. Po 4 semestrach odbywa się zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. 58 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów, w tym dziewcząt, szkół gdyńskich. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42.
***
YMCA przyjmuje zapisy dzieci, młodzieży i dorosłych na zajęcia w roku szkolnym 2010/2011. Bogata oferta otwartych zajęć: Abada Capoeira, Aerobik, Aikido, Architektura, Artystą bądź, Bractwo Rycerskie, Breakdance, Choreoterapia dla 45+, Dudziarze „Pipe Band", Fotografia cyfrowa, Qi-gong, Gitara Hip-Hop, Iaido, Karate, Kendo, Kick-Boxing, Kung Fu, Kursy przygotowujące do egz. gimnazjalnych, Malarstwo, Paneurytmia, Perkusja, Plastyka, Riachanas-taniec szkocki, Siatkówka, Taniec Brzucha, Taniec Jazzowy, Taniec Towarzyski, Warsztaty Aktorskie,Witraż, Siłownia. Oferta dotyczy również COLLEGE YMCA, w którym nauka języków odbywa się na wszystkich poziomach: angielski, angielski - matura, niemiecki, francuski, szwedzki, hiszpański, włoski, język polski dla cudzoziemców.
YMCA GDYNIA, ul. Żeromskiego 26, Gdynia, tel. 58 620 31 15. Dokładny opis zajęć na www.gdynia.ymca.pl
***
Zapisy na zajęcia: Studium Artystyczne, Studium Ruchowe, Żyj z pasją w ramach programu organizacja czasu wolnego „GDYNIA 55+" odbywać się będą od 6 września do 10 września 2010 r. od godziny 9.00 - 15.00 w YMCA Gdynia, ul. Żeromskiego 26.
Bliższe informacje w biurze koordynatora Polskiej YMCA, tel. 58 620 31 15, www.gdynia.seniorzy.pl. Program dofinansowany z budżetu miasta Gdynia.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na kursy językowe, które będą się odbywać w roku szkolnym 2010/2011. Zaprasza na kursy języków: hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. „Siesta" zaprasza również na kursy nauki obsługi komputera. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl
***
Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy wsparciu GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona.
Można już teraz zapisać się drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl. Dodatkowe informacje i telefoniczne zapisy od 30 sierpnia: w poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30, tel. 58 698 98 53, 513 37 46 46. Zapisy w siedzibie, ul. Świętojańska 132 odbędą się: 1 i 6 września w godz. 16.00 - 17.30.
***
Firma PERSONIA zaprasza na marsze Nordic Walking oraz zajęcia ruchowe. Oferuje: aerobik, jogę, stretching, pilates oraz ćwiczenia zdrowy kręgosłup. Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.personia.pl oraz pod numerem telefonu 796 377 211.
***
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni zaprasza wszystkie dzieci z klas II i III szkół podstawowych na zajęcia z cyklu kolorowe piłki. W każdy wtorek o godzinie 17.00 i sobotę o godz. 10.00 prowadzone będą bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne. Zajęcia na obiektach Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Władysława IV 54. Ciekawe zajęcia na sali gimnastycznej będą prowadzili doświadczeni nauczyciele szkoły sportowej, którzy wychowali wielu mistrzów w różnych dyscyplinach. Pierwsze zajęcia już 7 września. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.zssogdy.neostrada.pl lub pod nr tel. 58 620 56 55.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym:
- ogłasza nabór dzieci w wieku 3 - 5 lat na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne. Nabór dotyczy 25 - osobowej grupy dzieci nie uczęszczających na co dzień do przedszkola - pierwszeństwo mają dzieci 5 - letnie. Zajęcia rozpoczynają się 1 września codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 17.00 i 17.30 w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia;
- ogłasza nabór dzieci w wieku 3 - 5 lat na zajecia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne. Nabór dotyczy 25 osobowej grupy dzieci nie uczęszczających na co dzień do przedszkola - pierszeństwo mają dzieci 5 - letnie. Zajęcia rozpoczynają sie od 1 września w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15.00 - 17.00 w Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Gdyni, ul. Wiejska 30 tel. 58 623 05 15. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia;
- w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog w dniu 8.09.2010 r. i 22.09.2010 r. w godz. od 16.30 do 18.30 do przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.