966 (566) 2010-08-27 - 2010-09-03

Zeszyty Gdyńskie nr 5 już do nabycia

Jak co roku, z końcem wakacji, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni wydała Zeszyty Gdyńskie Nr 5, zawierające głównie referaty z konferencji „Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni".

W nowych Zeszytach, do których ciekawy wstęp napisała dr Helena Głogowska, można przeczytać interesujące opracowania historyczne dotyczące okresu obrony i okupacji Gdyni. Są to referaty: prof. Grzegorza Piwnickiego, który przypomina znane i odkrywa nowe fakty z życia i bohaterskiej walki dowódcy obrony naszego miasta płk. St. Dąbka, dr Małgorzaty Stepko o życiu dzieci i młodzieży w Gdyni w latach 1939-45, mgr Kazimierza Małkowskiego o zniszczeniach miasta w czasie wojny czy relację mgr Ireny Zegarskiej-Becker o wysiedleniach rodziny Zegarskich z Gdyni. Natomiast do okresu przedwojennego nawiązują opracowania: dr Heleny Głogowskiej, która przedstawia obraz budującego się portu i miasta, opisywanego w wileńskiej prasie oraz wspomnienia jednego z nielicznych, żyjących obrońców Gdyni we wrześniu 1939 r Aleksandra Pawelca, który przypomina dzieje miasta z perspektywy swojej młodości. Ponadto ks. dr Mirosław Gawron przedstawia historię żeńskich wspólnot zakonnych w Gdyni Orłowie, zaś dr Lucyna Przybylska opisuje współczesny krajobraz sakralny naszego miasta. Prof. Andrzej Chodubski, na podstawie przeprowadzonych badań, przedstawia analizę postrzegania współczesnej Gdyni przez studentów uczelni trójmiejskich, a dr Mariusz Kardas prezentuje zarys dziejów Polskiej YMCA i działalność tej organizacji w Gdyni.

W Zeszycie są też teksty, które bezpośrednio nie dotykają problematyki naszego miasta, ale z racji teoretycznych rozważań mieszczą się w tematyce wydanego zeszytu. Są to opracowania prof. Grzegorza Piwnickiego i dra Adama Kleina o mitach i steoreotypach w potocznym postrzeganiu mniejszości narodowych i etnicznych oraz dr A. Kleina o regulacjach normatywnoprawnych w funkcjonowaniu mniejszości narodowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim.

Druk Zeszytów dofinansowany został ze środków Miasta, a książkę można otrzymać w dziekanacie uczelni przy ul. Armii Krajowej 46 (róg ul. 3 Maja) w Gdyni.