967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Gdynia - Bałtijsk - Królewiec - żegluga pasażerska

Z udziałem konsula gen. Rosji w Gdańsku, władz Bałtijska, rosyjskich biur podróży oraz Urzędu Miasta Gdyni, samorządu województwa, portów morskich, armatorów („Żegluga Gdańska", „Stena"), samorządów turystycznych i gospodarczych Pomorza i Gdyni dyskutowano (30 sierpnia 2010 r. w Gdyni) o perspektywach otwarcia połączenia Gdynia-Bałtijsk.
Zorganizowane grupy wycieczkowe mogą już teraz korzystać z 72 godzin pobytu bezwizowego.
W Bałtijsku zbudowano terminal żeglugi, oczekiwane jest jego otwarcie i udostępnienie statkom.
W Gdyni terminal „Żeglugi Gdańskiej" spełnia wszystkie wymogi z Schengen.
Powołano wspólną grupę roboczą, w celu przygotowania otwarcia linii żeglugowej.
Trwają też prace nad programami turystycznymi, dla różnych grup zwiedzających (w tym z krajów, z którymi Gdynia ma już połączenie promowe: Szwecja, Niemcy, Finlandia).
Utworzone też będzie społeczne forum dyskusyjne. Projekt koordynuje Biuro Rozwoju Miasta - p. Jakub Urbaniak j.urbaniak@gdynia.pl, tel. 58 668 21 15.

ikona