967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Nowa siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej

W związku z rozbudową ulicy Leszczynki, 30 sierpnia 2010 roku działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni, przeniesiona została do nowej siedziby przy ul. Biskupa Dominika 25.
Całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22, pozostał bez zmian. Ośrodek świadczy całodobową pomoc interwencyjną, terapeutyczną i doradczą dla dorosłych osób lub rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Forma pomocy jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb klientów. Oferta jest skierowana do osób, które zgłaszają się dobrowolnie i chcą przy pomocy specjalisty rozwiązać problem, podjąć decyzję, uzyskać wsparcie bądź informację.

ikona