967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Po pierwszym dzwonku

Z udziałem władz miasta, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni odbyła się uroczysta, miejska inauguracja roku szkolnego.
Uczniowie tej placówki, jednej z najlepszych w kraju i najlepszej w województwie, zyskali nowo wybudowaną halę sportową.
Nowe oblicze zyskał też teren wokół szkoły: nowoczesne boiska, bieżnie - wszystko to, by ponad 800 uczniów miało doskonałe warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportu.
Przypomnijmy jeszcze, że rok szkolny 2010/11 w gdyńskich szkołach przywitało około 30 tys. uczniów (30% spoza Gdyni), w tym 13.197 w szkołach podstawowych i 6.187 w gimnazjach. Pierwszy dzwonek usłyszało 2.693 pierwszoklasistów, w tym 667 sześciolatków, co stanowi 31% (w ubiegłym roku 22%). Dla 6-latków przygotowano odrębne klasy. Wzrosła także liczba dzieci 5-letnich do 237, które podejmą edukację w „0" w szkole. Natomiast opieką przedszkolną objętych będzie 5.435 dzieci, w tym 4.900 w przedszkolach samorządowych.
Większość gdyńskich uczniów podejmie naukę w piękniejszych budynkach i znacznie lepszych warunkach. 

SP 18

Fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska

ikona