967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Szkolenia z funduszy unijnych

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Experte zaprasza wszystkie osoby pracujące na terenie województwa pomorskiego w wieku 45+ na bezpłatne szkolenia.
Przygotowano następujące warsztaty:
1. Wiedza na trudne czasy (92 godziny zajęć). W ramach szkolenia dwa moduły bezpłatnych warsztatów: Szkoła Wizerunku i Szkoła Windykacji. Tematyka zajęć: oczekiwanie należności, strategia marketingowa, kontakty z mediami, wizerunek w Internecie
W Gdyni warsztaty odbędą się w dniach 5 - 22 września 2010 r.
Szczegółowe informacje na stronach: www.wiedzanatrudneczasy.pl www.szkolenia-pomorskie.pl
Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń pod numer telefonu 58 762 28 75 (wew. 30) bądź pod adresem mailowym: biuro@experte.pl

ikona