968 (568) 2010-09-10 - 2010-09-16

Plenerowe warsztaty psychologiczne

Fundacja „Gdyński Most Nadziei", już po raz trzeci, zaprasza osoby chore na nowotwory, ich rodziny i bliskich na plenerowe warsztaty psychologiczne. Celem tegorocznych warsztatów będzie zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu asertywnego zachowania oraz komunikacji interpersonalnej. Fundacja organizuje warsztaty w dwóch terminach, trwających od poniedziałku do piątku. Koszt plenerowych warsztatów psychologicznych 200 zł, obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w warsztatach, materiały szkoleniowe.
Zapisy przyjmowane są do 10 września 2010 r. pod nr tel. 58 661 94 56.
Liczba miejsc ograniczona.
Ważne! Pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach mają osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w żadnych wcześniejszych, organizowanych przez fundacje zajęciach.