969 (569) 2010-09-17 - 2010-09-23

Poszukiwani wolontariusze i praktykanci!

W Gdyni od 9 września 2010 r. istnieje Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny dla Rodzin i Dzieci z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).
Placówka poszukuje wolontariuszy i praktykantów do pracy z dziećmi z płodowym zespołem alkoholowym.
Praca wolontariuszy polegałaby głównie na pomocy rodzinom i samym dzieciom w ćwiczeniach rewalidacyjno-kompensacyjnych zarówno w punkcie, jak i w domu uczestników. Ćwiczenia te poprzedzone byłyby szkoleniem wolontariuszy i pracą z dzieckiem pod opieką specjalistów, stopniowo zwiększając samodzielność wolontariusza.
Osoby chcące podjąć współpracę powinny charakteryzować się wytrwałością, cierpliwością, wysokim poziomem tolerancji na zachowania i reakcje dzieci daleko odbiegające od ogólnie społecznie przyjętej normy. Dużą pomocą byłoby posiadanie wiedzy z zakresu psychologii, neurologii i rehabilitacji bądź studiowanie na pokrewnych kierunkach, choć nie jest to obligatoryjne. Istnieje możliwość odbycia w ośrodku praktyk studenckich.
Chętnych i osoby pragnące uzyskać szczegółowe informacje proszone są o kontakt z koordynatorem punktu Hanną Kaczmarek, telefonicznie (nr wew. 22) lub osobiście:
poniedziałek, godz. 12.00 - 16.00;
wtorek, godz. 8.00 - 12.00;
środa, godz. 13.00 - 17.00;
czwartek, godz. 8.00 - 12.00;
piątek, godz. 12.00 - 16.00.
Adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdyni. Numery telefonów do placówki: 58 664 33 66, 58 664 34 50, 58 667 40 89.
E-mail: fas@zps.net.pl
FAS to zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka, którego matka piła alkohol w czasie ciąży. Spektrum zaburzeń może być bardzo szerokie - począwszy od dysmorfii części twarzowej i zniekształceń w zewnętrznej budowie ciała, po zmiany w Ośrodkowym Układzie Nerwowym i uszkodzenia organów wewnętrznych, np. wady serca, nerek, narządu słuchu i innych.