Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

970 (570) 2010-09-24 - 2010-09-30

Bezpłatne szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych". Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących Gdynię. Organizatorem szkolenia jest firma BCH „GWARANCJA".
Celem udziału w szkoleniu jest:
- zdobycie nowych umiejętności w zakresie pracy z komputerem (obsługa programów pakietu MS Office);
- zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy;
- nabycie odpowiedniego ukierunkowania zawodowego;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Uczestnik projektu ma zapewnione m.in. opiekę psychologa, doradcy zawodowego, materiały dydaktyczne, a także stypendium szkoleniowe w wysokości 120 zł brutto, które naliczane jest od każdej godziny uczestnictwa w szkoleniu. Szkolenia będą odbywać się w Wyższej Szkole Administracji w Gdyni, ul. Kielecka 7.
Więcej informacji o sposobie zgłaszania pod numerem tel: 58 305 60 41 lub 609 503 623 lub e-mail: mariola.chabasinska@gwarancja.com.pl Strona internetowa projektu www.noweumiejetnosci.pl.