970 (570) 2010-09-24 - 2010-09-30

Spotkanie ekonomistów

Pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego, Dowódcy Marynarki Wojennej, Marszałka Województwa Pomorskiego. Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w Muzeum Miasta Gdyni, na „Darze Pomorza" i w Urzędzie Miasta Gdyni odbył się 20 września br. w Gdyni I Powszechny Zjazd Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich.
Zjazd jest inicjatywą Komisji Morskiej i Rzecznej Organizacji Pozarządowych przy Senacie RP, powołanej w lutym br. (w 90 rocznicę zaślubin Polski z morzem). Sekretariat Komisji jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Jednocześnie, Światowa Organizacja Morska przy ONZ ogłosiła rok 2010 „Rokiem Żeglarza".
Obie inicjatywy wyznaczały główne cele merytoryczne Zjazdu.
Zjazdowi udzieliło poparcia kilkanaście dużych organizacji, m. in.: Liga Morska i Rzeczna, Związek Miast i Gmin Morskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Związek Miast Nadwiślańskich, Akademia Marynarki Wojennej, Związek Polskich Armatorów Śródlądowych, Stowarzyszenie „Teraz Odra", Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły, Polskie Towarzystwo Historyczne.
Koordynatorem i organizatorem zjazdu była WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dr Piotr Dwojacki).
Zjazdowi patronowali: Minister Rozwoju Regionalnego, Dowódca Marynarki Wojennej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Gdyni - prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.
Po uroczystym otwarciu Zjazdu, dokonanym przez Dowódcę Marynarki Wojennej Admirała Floty Tomasza Matheę i JM Rektora WSAiB - prof. zw. dr hab. Jerzego Młynarczyka, uczestnicy zjazdu przystąpili9 do obrad w panelach tematycznych, zorganizowanych w: Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera", Muzeum Miasta Gdyni, na „Darze Pomorza" i w Urzędzie Miasta Gdyni). 
Poszczególne panele prowadzili  współorganizatorzy zjazdu:
Panel Odrzański/Panel Wiślany/Powódź 2010 - Liga Morska i Rzeczna,
Panel Prawno-finansowe aspekty gospodarki morskiej - WSAiB w Gdyni,
Panel Klastry i inicjatywy klastrowe - KIGM i Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły,
Panel Historyczny - Polskie Towarzystwo Historyczne,
Panel Subregionalna Strefa Funkcjonalna - Dolina Logistyczna - SMAB i Towarzystwo Urbanistów Polskich.
W Panelu: „SSF - Dolina Logistyczna" uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,  spółki „Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo" i TUP. Dyskutowano nad potencjałem transportowym i logistycznym strefy w/w miast i gmin, przylegającej do terenów portowych (w tym terenów stoczniowych i Specjalnej Strefy Ekonomicznej).
Przedstawione zostały szczegółowe cele projektów europejskich, wspierających powstanie „Doliny Logistycznej", takich jak „A-B Landbridge", „SoNorA" czy „Autostrada Morska Karlskrona-Gdynia" a także główne warunki powstania w obszarze UE tzw. Miejskich Stref
Funkcjonalnych (Functional Urban Area).
Dyskusja nad wizją powstania strefy, służącej głównie rozbudowie i integracji infrastruktury transportowej ale także rozwojowi usług logistycznych i innych, związanych z gospodarką morską, przybliża powołanie „Doliny Logistycznej" - jako strefy  integracji i współpracy samorządów z Zarządem Morskiego Portu Gdynia i operatorami infrastruktury transportowej. Ustanowienie strefy funkcjonalnej ułatwi pozyskanie znacznych funduszy europejskich na rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości. Patronat Ministra Rozwoju Regionalnego rokuje sprawne i efektywne działania służące wykreowaniu nawet kilkudziesięciu tysięcy atrakcyjnych i bardzo potrzebnych gospodarce morskiej miejsc pracy.
Działania SMAB i TUP w tym zakresie koordynuje Biuro Rozwoju Miasta UM Gdyni.
 
W podsumowaniu zjazdu marszałek Mieczysław Struk zapowiedział rosnące zaangażowanie samorządu województwa w rozwój i wspieranie gospodarki morskiej, (szczególnie w sferze zarządzania portami morskimi), jako kluczowej dla kraju i województwa. Poinformował o aktualnym etapie rozwoju inicjatywy Korytarz Bałtyk-Adriatyk, która integruje 7 województw w celu rozwoju korytarza transportowego północ-południe przez porty morskie Pomorza oraz o planach rewitalizacji drogi wodnej Wisły na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz.
Przedstawiciel prezydenta miasta Gdyni - prof. dr Krzysztof Szałucki (Skarbnik Miasta)  wyraził uznanie organizatorom zjazdu za sprawne i bardzo efektywne obrady i zaprosił do odbywania kolejnych zjazdów w naszym mieście.
Przewodniczący paneli tematycznych przekazali informacje o głównych ustaleniach dyskusji a JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk podsumował i ocenił (jako bardzo wysokie) efekty merytoryczne Zjazdu i podziękował jego organizatorom - szczególnie dr. P. Dwojackiemu. - za zaangażowanie.