970 (570) 2010-09-24 - 2010-09-30

Warsztaty psychologiczne dla młodzieży

Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni, ul. Wejherowska 65 organizuje warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży w wieku 14 - 16 lat.
Warsztaty obejmują 16 tematycznych spotkań, zajęcia grupy będą odbywały się cyklicznie, począwszy od września 2010 r.
Warsztaty dla wszystkich osób ciekawych siebie, chcących rozwijać swoje umiejętności psychospołeczne, jak i tych młodych ludzi, którzy przeżywają aktualnie kłopoty lub problemy (np. mają trudności w relacjach z rówieśnikami; czują się zagubieni, niezrozumiani przez innych, w swoim życiu doświadczyli urazów, odrzucenia, przemocy; w ich rodzinach nadużywany był lub jest alkohol).
Dodatkową wartością proponowanych zajęć jest możliwość objęcia konsultacjami i wsparciem całej rodziny.
Zapisy i informacje (dla młodzieży, rodziców, osób zainteresowanych) na konsultacjach indywidualnych u psychologów prowadzących zajęcia.
Terminy konsultacji można ustalić osobiście lub telefonicznie w rejestracji Ośrodka tel. 58 664 34 50, 58 664 33 66.