Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Centrum Integracja zaprasza i daje szansę

Centrum Integracja w Gdyni, ul. Traugutta 2, zaprasza osoby niepracujące ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej lub też z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ich opiekunów do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II".
Jest to projekt systemowy, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej oraz własnych. Jest to projekt ponadregionalny, realizowany w partnerstwie z 4 organizacjami.
Celem projektu jest przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, umożliwienie podjęcia lub kontynuację nauki oraz opracowanie indywidualnych ścieżek kariery.