971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Konkurs fotograficzny „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna”

  Kolejna edycja konkursu fotograficznego „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna" ogłoszona! Jakie będzie Twoje wspomnienie Gdyni w 2010 roku? Przyślij fotografie obrazujące przemiany społeczno - kulturalne, życie codzienne, architekturę, pejzaż gdyński, miejskie wydarzenia oraz „ducha" Gdyni.
Pokaż, jak widzisz nasze miasto i dokonujące się w nim przemiany, jak wygląda portret współczesnego mieszkańca Gdyni.
Celem ogłoszonego przez prezydenta Gdyni konkursu jest promocja i prezentacja dokonań wszystkich zainteresowanych fotografów, zarówno tych bardzo znanych jak i dopiero rozpoczynających swą przygodę z aparatem fotograficznym.
Bardzo ważnym warunkiem konkursu jest wykonanie fotografii w roku 2010. W ten sposób chcemy ukazać przemiany społeczne i rozwój Gdyni, jakie dokonują się na naszych oczach.
Łączna pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wynosi 10 000 zł. Termin nadsyłania prac mija 20 grudnia 2010 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni). Fotografie należy wysłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Biuro Prezydenta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna". Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są w Biurze Prezydenta (Urząd Miasta Gdyni, pok. 114, I piętro) oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 28 lutego 2011 r.
W poprzedniej edycji na konkurs wypłynęło ponad 530 prac zgłoszonych przez 114 osób w dwóch kategoriach: amatorów oraz profesjonalistów. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!