971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Szkolenia z funduszy unijnych

Impuls Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Pracownik Przyszłości" skierowany jest do 180 osób pracujących             i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności, bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
Zakres tematyczny szkoleń znaleźć można na stronie: http://www.impulsconsulting.pl/
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Szkolenia odbywają się w godzinach popołudniowych, niekolidujących z godzinami pracy uczestników kursów.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej.
Impuls Consulting Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 11/2 81-356 Gdynia
tel./fax: 58 781 92 00
mail: pomorze@impulsconsulting.pl
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.impulsconsulting.pl/