971 (571) 2010-10-01 - 2010-10-07

Wojciech Staroń wykładowcą w GSF

Autor zdjęć do „Jeszcze nie wieczór'' i „Plac Zbawiciela'' od października 2010 r. poprowadzi zajęcia ze sztuki operatorskiej w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Wojciech Staroń jest autorem zdjęć do filmów fabularnych oraz wielu filmów dokumentalnych. Ukończył PWSFTViT w Łodzi. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej.
Do współpracy ze szkołą zaproszono także: Roberta Glińskiego, Agnieszkę Prokurat, Monikę Rogo, Marcina Borchardta, Mirosława Borka, Sławomira Fabickiego, Milenie Fiedler, Pawła Huelle, Andrzeja Jaroszewicza, Krzysztofa Kornackiego, Dorotę Kolak, Marka Kuczyńskiego, Rafała Listopada, Grzegorza Łoszewskiego, Pawła Łozińskiego, Radeck Moenert, Mirosława Przylipiaka, Sławomira Pultyn, Piotra Podgórskiego, Kamila Przełęckiego, Wojciecha Staronia, Andrzeja Titkow.
Więcej informacji na: http://gsf.pl/