972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

Projekty z UE dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Nie przegap"- skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór na szkolenia:
- Sprzedaż przez Internet z projektowaniem stron www - rekrutacja - październik;
- Fakturowanie z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych - rekrutacja - październik,
Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 pok. 102, 103 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 102,103.
2. „Wyjdź z cienia" - skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Projekt realizuje następujące formy wsparcia:
• szkolenia:
- Nowoczesne metody fryzjerskie - wraz z 5 miesięcznym stażem,
- Księgowość i kadry - wraz z 4 miesięcznym stażem,
- Pracownik administracyjno - biurowy - wraz z 4 miesięcznym stażem.
• 6 miesięczny staż dla kobiet posiadających kwalifikacje zawodowe, ale niemających doświadczenia w pracy.
Informacje w pok. 109, stanowiska 10 - 14 (parter) w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. „Od dzisiaj mów do mnie szefie" - skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach projektu osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji. Przyznanie środków poprzedzone zostanie szkoleniem „Jak założyć własną firmę".
Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 pok. 107, 108 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 107,108.
4. „Mój biznes" - skierowany do byłych pracowników Stoczni Gdynia objętych Programem Zwolnień Monitorowanych oraz dla osób, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6-mcy przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie pomorskim.
Projekt realizuje następujące formy wsparcia:
• doradztwa zawodowego i biznesowego; (dot. zakładania działalności gospodarczej);
• udział w szkoleniu „Od biznesplanu do własnej firmy";
• jednorazowej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej firmy;
• finansowe wsparcie pomostowe.
Rekrutacja trwa do 14 października 2010 r.
Informacji udziela Biuro Projektu, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 pok. 116 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 116. 

ikona