972 (572) 2010-10-08 - 2010-10-14

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Biuro Consultingowo - Handlowe GWARANCJA realizuje projekt „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych".Jest on skierowany do 360 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne albo poszukujące pracy). Czas realizacji projektu przewidziany jest do 31 marca 2011 r.
Szkolenia będą odbywać się w 6 miastach tj. Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Wejherowie, Pucku. Grupy szkoleniowe będą liczyć około 15 osób. Łącznie powstaną 4 grupy szkoleniowe dla każdego z miasta. Aktualnie trwa rekrutacja na terminy szkoleniowe w sierpniu przyszłego roku.
Każdy z uczestników otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120 zł brutto oraz dyplom potwierdzający uczestnictwo w projekcie.
Każdy uczestnik, który przystąpi do projektu, może skorzystać z bardzo szerokiego wsparcia obejmującego m.in. konsultacje z psychologiem, doradztwo zawodowe oraz szkolenia, które będą prowadzone z uwzględnieniem potrzeb przyszłego pracownika. Dodatkowo będą wydawane dyplomy potwierdzające uczestnictwo. Szkolenia są całkowicie bezpłatne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły: www.noweumiejetnosci.pl
***
Centrum Integracja w Gdyni, ul. Traugutta 2, nr tel.: 58 660 28 38, zaprasza osoby niepracujące ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej lub też z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ich opiekunów do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II". Jest to projekt systemowy, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej oraz własnych. Jest to projekt ponadregionalny, realizowany w partnerstwie z 4 organizacjami.
Celem projektu jest przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, opracowanie indywidualnych ścieżek kariery dla każdego z beneficjentów projektu. W ramach działań centrum oferuje: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe, pomoc w podjęciu lub kontynuowaniu nauki, staże zawodowe, możliwość zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub komputerowego, wsparcie dla rodzin, opiekunów beneficjentów.