Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
973 (573) 2010-10-15 - 2010-10-21

Czyszczenie sieci wodociągowej w Śródmieściu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni informuje o planowym czyszczeniu sieci wodociągowej rozdzielczej w dzielnicy Śródmieście, w związku z którym w październiku i listopadzie wystąpią zakłócenia w dostawie zimnej wody.
Prace będą prowadzone w oznaczone dni w godz. 7.00 - 17.00. Dostawa wody odbywać się będzie w sposób ciągły za wyjątkiem określonych miejsc. W rejony pozbawione wody zostaną skierowane beczkowozy.
Po zakończonych pracach mogą występować zmiany zabarwienia wody.

Lp.Przebieg czyszczonego odcinka sieciPlanowany termin czyszczeniaRejony pozbawione wodyRejony z zakłóceniami w dostawie wody
1ul. 10 Lutego od ul. Świętojańskiej do ul. Dworcowej19.10.2010 r.godz. 7.00-17.0020.10.2010 r.godz. 7.00-17.00ul. 10 Lutego numery nieparzystekwartał miasta wyznaczony ulicami: Armii Krajowej, Świętojańską, Wójta Radtkego i Dworcową 
2ul. Starowiejska od ul. Dworcowej do ul. 3 Maja26.10.2010 r.godz. 7.00-17.00czyszczony odcinek ulicy
3ul. 10 Lutego od ul. Świętojańskiej do ul. Szkolnej 3.11.2010 r.godz. 7.00-17.0004.11.2010 r.godz. 7.00-17.00ul. 10 Lutego numery parzyste
4ul. Abrahama od ul. Starowiejskiej do ul. 10 Lutego 6.11.2010 r.godz. 7.00-17.00czyszczony odcinek ulicy
5ul. Abrahama od ul. 10 Lutego do ul. Armii Krajowej9.11.2010 r.godz. 7.00-17.00czyszczony odcinek ulicy kwartał miasta wyznaczony ulicami: Batorego, Świętojańską, Władysława IV i Traugutta
6ul. Abrahama od ul. Armii Krajowej do ul. Żwirki i Wigury 16.11.2010 r.godz. 7.00-17.00czyszczony odcinek ulicy
7ul. Abrahama od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kilińskiego 18.11.2010 r.godz. 7.00-17.00czyszczony odcinek

ikona