973 (573) 2010-10-15 - 2010-10-21

Podziękowania

Organizator Konkursu Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. gen. Maczka 1 z Gdyni serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji VII Wyborów Miss i Mister Seniora pt. „Folklorem malowane" oraz ufundowanie nagród następującym firmom oraz osobom prywatnym: Centrum Kultury w Gdyni, Firmie Oceanic, Sephora, Douglas, Lpp Tex, Hurtowni Ogólnospożywczej z Wejherowa, Cukierni Monika, Piekarni Piotra Gotowała, pani Europoseł Joannie Senyszyn, Kwiaciarni Pani Joli, Warzywniakowi „ Poziomka" oraz szczególne podziękowania dla sponsora nagród głównych pana Jarosława Walczyka. Dziękujemy również zespołom ludowym „Wrzos" oraz „Ton-Lira" z Braniewa za uświetnienie naszego konkursu oraz wszystkim przyjaciołom Domu i wolontariuszom za pomoc i wsparcie.
***
Zarząd Stowarzyszenia Alter Ego pragnie podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację Wernisażu, jaki odbył się w Schronisku dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni w ramach konkursu plastycznego „Wokół nas" dla starszych i niepełnosprawnych podopiecznych gdyńskich placówek socjalnych. Dziękujemy: Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni, Warsztatom Szkolnym Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni, Warsztatom Szkolnym Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni - za wsparcie organizacyjne, Pani Krystynie Piech Prezesowi Fundacji „Słoneczna Jesień" - za wsparcie finansowe, Panu Piotrowi Budziszewskiemu z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie za uczestnictwo w jury konkursu, wolontariuszom: Pani Alicji Chelińskiej, Pani Iwonie Paprockiej, Pani Grażynie Witt i podopiecznym Schroniska za pomoc w przygotowaniu Wernisażu oraz pracownikom Stowarzyszenia za organizację całej imprezy.
***
Oddział Pomorski Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich pragnie serdecznie podziękować prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Orłowa Sławomirowi Kitowskiemu za zorganizowanie wycieczki edukacyjnej „Śladami Żeromskiego" w dniu 9.10.2010 r.

ikona